hero

Opportunities to join

EIFO'S portfolio companies
117
companies
210
Jobs

Bachelorpraktik - Maskinmester, Efterår 2024

Blue World Technologies

Blue World Technologies

Aalborg, Denmark
Posted on Thursday, September 28, 2023

Som praktikant hos Blue World Technologies vil du blive en integreret del af vores medarbejderflok, hvor du som person samt dine kompetencer vil gøre en forskel, der får indflydelse på hverdagen og Blue Worlds videre færd.

Du vil blive placeret i en af vores afdelinger, enten i vores udviklings-, drifts- eller kommercielle afdeling, hvor du vil komme til at arbejde med forskellige opgaver, der vil omsætte ideer til virkelighed.

Hvis du bliver en del af vores udviklingsafdeling, vil du deltage i udførelsen af tests af komponenter, systemer og delsystemer. Du vil deltage i udvælgelsen af komponenter, udviklingen af testudstyr og produktudvikling af brændselscellesystemer. Du vil også arbejde med testkampagner af indkøbte komponenter samt internt udviklede systemer.

I driftsafdelingen vil du blive tilknyttet vores produktionsteknologiske afdeling, hvor du vil kunne arbejde med udvikling og test af produktionsmetoder og -processer samt produktionsplanlægning og strukturering. En af de primære udfordringer ved kommercialisering af metanolbrændselscelleteknologi ligger i opskalering og optimering af produktionen for at reducere omkostningerne og produktionstiden. Derfor er der stort fokus på storskala produktion og automatisering. Du vil også deltage i udviklingen og designet af produktionslinjer og -udstyr samt installationsarbejde.

I den kommercielle afdeling vil du være en del af teamet, der fungerer som bindeled mellem vores udvikling og produktion samt vores kunder, hvor du kan arbejde med systemintegration, projektudvikling og produktoptimering.

Som en del af Blue World-teamet vil du opleve at blive en del af et meget dynamisk miljø i en udviklende virksomhed. Du vil arbejde på et delsystem- eller systemniveau, og du vil kunne fokusere på dit bachelorprojekt inden for et relevant område relateret til brugen af brændselscellesystemer som et rent alternativ til dagens forbrændingsmotorer og dieselgenerator-teknologi.

Dit bachelorprojekt vælges i henhold til din interesse som studerende og kan udføres i samarbejde med Blue World. Ideer til projekter kan omfatte automatisering af eksisterende manuelle processer, udvikling af prototype til nye produktionsmetoder til brændselscellekomponenter, proof-of-concept til optimering af produktionsprocesser til storskala produktion, energioptimeringsprojekt eller udvikling og installation af testopstillinger til både komponent- og systemtests.

Praktikforløbet forventes at starte i august 2024 eller efter nærmere aftale.